PHÒNG KHÁM THỨ THỰ - QUẦY THUỐC THỨ THỰ

Bác sĩ nhi khoa: Nguyễn Văn Thứ - 0975.974.794

Bác sĩ Nam Học: Nguyễn Văn Thự - 0369.6991867

Cơ sở 1: Lý Hải - Phú Xuân - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Cơ sở 2: Đ038 - Phú Mỹ - Tự Lập - Mê Linh - Hà Nội

[masterslider id=”10″]

KINH DOANH DƯỢC PHẨM

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

KINH DOANH MỸ PHẨM

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]