Sử dụng Biểu thức chính quy trong Lập trình

Biểu thức chính quy là một công cụ mạnh mẽ trong lập trình. Chúng ta cùng bắt đầu với một ví dụ có thể thực hành ngay được: Tìm kiếm một dòng mã nguồn thỏa mãn điều kiện nhất định, tìm một cách nhanh và chính xác. Trong Notepad++, Bấm tổ hợp phím Ctrl + F để mở hộp thoại tìm kiếm. Trong phần Search Mode, chọn Radio button Regular expression . Phần Find what: , gõ \{\sErr . Bấm Find All in Current Document . Mã nguồn được sử dụng để minh họa viết bằng TypeScript

(Có thể download tại https://pastebin.com/zV5akdDN ). Thao tác tìm kiếm

Cụm từ được tìm là \{\sErr

Kết quả sẽ trả về dòng mã nguồn

import { ErrorHandlerService } from “./errorHandler.service”;

Trong ví dụ trên cú pháp được sử dụng là:

– Tìm ký tự đặc biệt { bởi chuỗi \{

– Tìm kiếm dấu cách bởi chuỗi \s

– Tìm kiếm chuỗi Err bằng cách khai báo chuỗi chuỗi Err

CÚ PHÁP

Để thực hành các ví dụ dưới đây, có thể sử dụng trang web https://regex101.com/ để kiểm thử các trường hợp. Sau đó có thể áp dụng vào mã nguồn các ngôn ngữ lập trình Java, C#, Python, PHP, C++, v.v..

Tìm kiếm theo ký tự đặc biệt
Biểu thức chính quy: \$20
Đầu vào: $20
Kết quả: Khớp


Biểu thức chính quy: \$20
Đầu vào: 20 VND
Kết quả: Không khớp
Nguyên nhân: Không có ký tự $ ở đầu chuỗi


Tìm kiếm theo khoảng ký tự
Biểu thức chính quy: [123][145][12345]
Đầu vào: 113
Kết quả: Khớp


Biểu thức chính quy: [345][12345][12345]
Đầu vào: 114
Kết quả: Không khớp
Nguyên nhân: Ký tự đầu tiên trong chuỗi đầu vào là 1 không có trong dải ký tự phù hợp [345]


Tìm kiếm theo khoảng ký tự theo dải liên tục

Biểu thức chính quy: [123][145][1-5]
Đầu vào: 113
Kết quả: Khớp


Biểu thức chính quy: [123][145][1-5]
Đầu vào: 116
Kết quả: Không khớp
Nguyên nhân: ký tự cuối cùng là 6 không nằm trong dải [1-5]


Biểu thức chính quy: [B-H][B-H][123][81457][A-C]
Đầu vào: CH38A
Kết quả: Khớp

Biểu thức chính quy: [A-Za-z0-9][2-4]
Đầu vào: 14
Kết quả: Khớp


Biểu thức chính quy: [A-Za-z0-9][2-4]
Đầu vào: 15
Kết quả: Không khớp
Nguyên nhân: Chữ số 5 cuối cùng trong số 15 không nằm trong dải [2-4]

Tìm ký tự không thuộc dải ký tự
Biểu thức chính quy: [^A-Za-z0-8][1-4]
Đầu vào: $1
Kết quả: Khớp


Biểu thức chính quy: [^A-Za-z0-8][2-4]
Đầu vào: $1
Kết quả: Không khớp
Nguyên nhân: Do chữ số 1 cuối cùng của chuỗi $1 không thuộc dải [2-4]


Biểu thức chính quy: [^A-Za-z0-8][1-4]
Đầu vào: 91
Kết quả: Khớp


Biểu thức chính quy: [^A-Za-z0-8][2-4]
Đầu vào: 12
Kết quả: Không khớp
Nguyên nhân: Do chữ số 1 đầu tiên không đáp ứng được điều kiện [^A-Za-z0-9]

PA Media

Thiết Kế Web

Thiết kế website chuẩn seo , tốc độ cực cao

Thiết kế Landing Page

Tạo phễu hút đơn , chuyên nghiệp và hiệu quả

Quảng Cáo và Dịch Vụ

Quảng cáo Facebook , Google , Zalo ...