LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến, hoặc chỉ muốn nói xin chào, xin vui lòng liên hệ với cồn ty chúng tôi

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MINH PHÚC - MP SOFTWARE

Tel: +84 - 435 - 771 - 608

Phone: +84 - 435 - 771 - 608

Fax: +84 - 437 - 878 - 212

Email: info@mpsoftware.com.vn

Nguyễn Trung Cương

Giám đốc công nghệ
Email: cuongnt@mpsoftware.com.vn

Skupe: cuongnt.ict

Nguyễn Quang Hưng

Phó giám đốc
Email: hungnq1@mpsoftware.com.vn

Skupe: joel.shaul